Connect with us

Hi, what are you looking for?

Македонија

Досегашните анализи ни укажуваат на фактот дека треба посебна агенда, т.е. посебен концепт  и понуда, со што би ги привлекле претставниците на дијаспората да...

Македонија

Историјата и рационалното размислување покажуваат дека секоја закана или предизвик можат да бидат трансформирани во предности, кои што повеќекратно може да ја зајакнат позицијата...

Македонија

Политичките елити кај нас, отсуството на храброста го компензираат со значителна количина на лудост. Со други зборови она што се случува денес во Република...

Македонија

Расневме и се развиваме рака под рака. Заедно ги правевме првите чекори и првите грешки. Еве 30 години подоцна и Таа и јас ништо...

Македонија

Се чини дека, кога се работи за напредок на државите-кандидати, државите-членки се многу порешителни во дефинирање на препреките, отколку во нивно надминување. Истовремено, се...

Македонија

Со оглед на етаблираноста на претходниот социјалистички систем, наспроти општите прилики во либерална Словенија, како и во останатите источноевропски држави, имплементирањето на демократските плуралистички...